Głównym celem stosowania marketingu wewnętrznego jest stworzenie w przedsiębiorstwie systemu, który pozwala na osiągnięcie przez pracowników wysokiego stopnia zadowolenia z pracy, dużej lojalności wobec firmy jak i mocnej identyfikacji z jej celami. Firma, która taki system potrafi zbudować i utrzymać, osiąga lepsze wyniki.

Wymaga to jednak zastosowania opisanej w literaturze tzw. koncepcji pełnomocnictwa. Ta koncepcja opiera się na upoważnieniu i zaangażowaniu pracownika w proces podejmowania decyzji. Pracownik zostaje upoważniony do tego, aby postępować według swojego osobistego uznania, jednak tylko wtedy, gdy ma to pomóc w najdoskonalszy sposób zaspokoić potrzeby klienta.

Podstawą stosowania w firmie marketingu wewnętrznego jest system komunikacji wewnętrznej, bardzo ważnym elementem wspierającym - system motywacji.

Kultura organizacji, w której zastosowanie ma marketing wewnętrzny charakteryzuje się:

  • synergią współdziałania
  • dobrym systemem komunikacji wewnętrznej
  • naciskiem na jakość pracy każdego pracownika i powstającą w ten sposób wartość dodaną

Jeśli prowadzimy efektywny marketing wewnętrzny w firmie, każdy pracownik będący naszym wewnętrznym klientem stanowi ważny element realizacji naszej strategii. Czuje się on za jej realizację współodpowiedzialny i jest zadowolony ze swojego miejsca w zespole. To powoduje, że jest dobrym pracownikiem a w konsekwencji stanowi o jakości pracy całego zespołu, a co za tym idzie produktu proponowanego przez przedsiębiorstwo.

Badania wykazują solidne dowody, że firmy o silnych wewnętrznych programach marketingu mają średnie stopy wzrostu wyższe i lepszą rentowność niż przedsiębiorstwa, w których pracownicy nie znają pojęcia marketing wewnętrzny.