ww.aida.de - jeśli kiedyś widziałeś folder tej firmy wycieczkowej, prawdopodobnie zrobił na tobie dobre wrażenie. Niestety nie o firmę tu chodzi, chodź temat bajeczny ...

A I D A jest dla osób zajmujących się marketingiem - anglojęzycznym skrótem, który przedstawia kolejne etapy zachowań potencjalnego klienta wobec produktu.

  • A  - Attention (uwaga) — przyciągamy uwagę klienta do produktu,.
  • I  - Interest (zainteresowanie) -- wywołujemy zainteresowanie klienta właściwościami produktu.
  • D - Desire (pożądanie) — przekonujemy klienta, że produkt jest mu potrzebny i zaspokoi jego potrzeby.
  • A - Action (działanie) — pewność klienta do zapotrzebowania na ten właśnie produkt, wywołuje działanie - ZAKUP.

Naturalną rzeczą w obecnych czasach, jest obowiązek dodania do tego skrótu jeszcze jednej literki. Odzwierciedla ona wiele zachowań po zakupowych zarówno klienta jak i sprzedającego. to:

  • S - Satisfaction (satysfakcja) — usatysfakcjonowanie klienta, co spowoduje, że znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym. Choćby serwis po zakupowy, czy sprawnie załatwiona reklamacja, pełna informacja dotycząca złożenia produktu, wszystko to zapewnia nam "dobre słowo" klienta.

Pamiętajmy! Klient dzieli się złymi doświadczeniami z produktem wiele razy częściej niż pozytywnymi. Postarajmy się temu zapobiegać.